ประเภทสื่อ
เมนูถูกใจเด็กใกล้ฟ้า
เมนูถูกใจเด็กใกล้ฟ้า
31 มีนาคม 2560
โดย มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
เมนูถูกใจเด็กใกล้ฟ้า
เมนูถูกใจเด็กใกล้ฟ้า
เมนูถูกใจเด็กใกล้ฟ้า
เมนูถูกใจเด็กใกล้ฟ้า

รายละเอียด

หนังสือรวมสูตรอาหาร ๙ ชาติพันธุ์ จำนวน ๓๐ ชนิด โดยเลือกจากชนิดของอาหารที่ได้จากการสำรวจอาหารชาติพันธุ์ที่เด็กชอบมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ 

 

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อชุมชน พื้นบ้าน และศิลปวัฒนธรรม
 • พื้นที่ :
  ชุมชน
 • ปี พ.ศ. :
  31 มี.ค. 2560
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา