ประเภทสื่อ
เพลงเจ้าโลมา
เพลงเจ้าโลมา
1 มกราคม 2560
โดย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
1
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

กลุ่มคนตัวดีนำเสนอเพลงเจ้าโลมาในรูปแบบคลิปวีดิโอ เมื่อเด็ก ๆ ได้ฟังเพลงเจ้าโลมาแล้ว นอกจากจังหวะสนุก ๆ ให้ได้ฝึกปรบมือหรือโยกร่างกายเคลื่อนไหวตามจังหวะแล้ว เนื้อเพลงเจ้าโลมา ยังสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การช่วยเหลือคนอื่นเมื่อเดือดร้อน เนื้อร้องและภาพในคลิปยังช่วยฝึกเด็ก ๆ ปฐมวัยให้นับเลขเบื้องต้น 1, 2, 3 ได้อีกด้วย

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  1 ม.ค. 2560
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
ดาวน์โหลด (29.2 MB)