ประเภทสื่อ
เปิดโลกอาสา : เครือข่ายตลาดสีเขียว
เปิดโลกอาสา : เครือข่ายตลาดสีเขียว
9 ตุลาคม 2555
โดย ธนาคารจิตอาสา
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ... เปิดโลกอาสา กับ เครือข่ายตลาดสีเขียว แค่คุณเปลี่ยน โลกก็เปลี่ยน เปลี่ยนการบริโภคเพื่อการดูแลสุขภาพ และใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เน้นการ “กินเปลี่ยนโลก” ผัก ผลไม้ ต้องปลอดสารพิษ ไร้สารเคมี เครือข่ายตลาดสีเขียว เป็นพื้นที่กลางในการเชื่อมให้พี่น้องเกษตรกรหรือผู้ผลิต มาพบกับผู้บริโภค หรือพ่อค้าคนกลางที่ทำตลาดสีเขียว  เพื่อมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และร่วมมือกันในการส่งเสริมการกินที่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นemail : greenmarketthai@gmail.com website : thaigreenmarket.com

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  จิตอาสา
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  9 ต.ค. 2555
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  ธนาคารจิตอาสา
ดาวน์โหลด (44.6 MB)