ประเภทสื่อ
เปิดโลกอาสา : มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
เปิดโลกอาสา : มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
14 กันยายน 2555
โดย ธนาคารจิตอาสา
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labor Rights Promotion Network) ดูแลกลุ่มแรงงานทั้งไทยและต่างด้าวที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านจัดการระบบการศึกษา สิทธิมนุษยชนหรือปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงมีอาสาทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาเรียนรู้งาน ช่วยสอนหนังสือ แปลเอกสาร ทำกิจกรรมออกค่ายและทำความสะอาดชุมชนด้วย แม้บางช่วงคนทำงานเองจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเลย แต่พลังของการเห็นความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะชาติพันธุ์ไหน ก็ยังเป็นแรงให้พวกเขายังเดินหน้าทำภารกิจต่อไปด้วยใจพร้อม

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน:

โทรศัพท์ 034-434-726, 086-163-1390, 084-121-1609

Email: lpn-thailand@hotmail.com

ดาวน์โหลด (53.9 MB)