ประเภทสื่อ
เปิดโลกอาสา : มูลนิธิสุขภาพไทย
เปิดโลกอาสา : มูลนิธิสุขภาพไทย
25 ธันวาคม 2555
โดย ธนาคารจิตอาสา
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

เปิดโลกอาสา ชวนไปรู้จักกับ “มูลนิธิสุขภาพไทย” ที่มีหน้าที่สำคัญคือการดูแลสุขภาพองค์รวมของคนทุกเพศทุกวัย ด้านกายใจ สิ่งแวดล้อม และสติปัญญา โดยภารกิจหลักมี 2 ด้าน  คือ งานด้านสมุนไพร เน้นการดูแลสุขภาพด้วยการพึ่งพาตนเอง และงานอาสาสมัคร เพื่อดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนต่าง ๆ โดยกิจกรรมอาสาสมัครดูแลเด็กนี้เอง  เป็นเสมือนกุญแจไขประตูแห่งความรักและการให้ระหว่างอาสาสมัครและเด็ก ๆ ได้อย่างอัศจรรย์ใจ

 

มูลนิธิสุขภาพไทย

website : http://www.thaihof.org/

facebook : https://www.facebook.com/thaihof.org 

โทรศัพท์ : 02-589-4243 Email: thaihof@yahoo.com

ดาวน์โหลด (14 MB)