ประเภทสื่อ
เปิดโลกอาสา : จักรยานกลางเมือง
เปิดโลกอาสา : จักรยานกลางเมือง
8 ตุลาคม 2555
โดย ธนาคารจิตอาสา
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

เปิดใจ และ เปิดทาง เป็นสิ่งแรกที่ทีมงาน "จักรยานกลางเมือง" ให้ความใส่ใจ เปิดใจที่จะมองเห็นความเป็นไปได้ให้จักรยานเป็นหนึ่งในพาหนะของคนกรุงเทพ ด้วยการทำแผนที่เส้นทางจักรยาน รวมถึงปรับเส้นทางเดิมให้เป็นทางสำหรับจักรยานได้ เปิดทางคือ รณรงค์ให้รถยนต์แบ่งปันเส้นทางให้จักรยานได้ใช้ถนนร่วมกัน ปรับทัศนคติและมุมมองที่มีต่อการใช้จักรยาน เพราะเป็นการช่วยลดมลพิษ ลดปัญหาจราจรติดขัดและเป็นการออกกำลังกายได้อีกด้วย ที่สำคัญคือ ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ที่ตัวเอง และในบางช่วงก็ยังเปิดรับอาสาสมัครมารณรงค์ร่วมกันอีกด้วย

ติดต่อ: นายศิระ ลีปิพัฒนวิทย์ (ผู้ประสานงานโครงการ)

โทร: 02-622 2250-2 โทรสาร: 02-622 2366

website: www.greenworld.or.th email: bikemap@greenworld.or.th

ดาวน์โหลด (41.5 MB)