ประเภทสื่อ
เด็กดอยยังกินดี
เด็กดอยยังกินดี
31 สิงหาคม 2560
โดย มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

หนังสือที่ต้องการนำเสนอให้เห็นว่าเด็กในชุมชนชาติพันธุ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะในชุมชนที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้น มีวิถีการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รวมทั้งครอบครัวชาติพันธุ์ใช้ชีวิตอย่างไรกับกระแสบริโภคนิยมเช่นนี้

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อชุมชน พื้นบ้าน และศิลปวัฒนธรรม
 • พื้นที่ :
  ชุมชน
 • ปี พ.ศ. :
  31 ส.ค. 2560
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา