ประเภทสื่อ
อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิด(ระบายสี)
อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิด(ระบายสี)
1 เมษายน 2563
โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิด(ระบายสี)
อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิด(ระบายสี)
อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิด(ระบายสี)
อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิด(ระบายสี)
อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิด(ระบายสี)

รายละเอียด

นิทานระบายสีเรื่อง อีเล้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิด ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานและอารมณ์ขันที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโรคร้ายโควิด-19 และวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ให้กับน้อง เยาวชนและทุกคนในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังการอ่านให้แก่น้อง เยาวชนให้รักการอ่าน นอกจากจะได้รับความสนุกสนานและความรู้ไปกับการอ่านนิทานแล้ว ยังได้รับความเพลิดเพลินกับการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ในการระบายสีอีกด้วย

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  1 เม.ษ. 2563
 • ประเภทสื่อ :
  นิทาน การ์ตูน
 • ภาคี :
  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน