ประเภทสื่อ
อานีสเป็นหัด
อานีสเป็นหัด
31 ตุลาคม 2562
โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
9
ถูกแชร์ทั้งหมด
อานีสเป็นหัด
อานีสเป็นหัด
อานีสเป็นหัด
อานีสเป็นหัด
อานีสเป็นหัด
อานีสเป็นหัด

รายละเอียด

นิทาน “อานีสเป็นหัด” เล่าเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคหัด ที่มักพบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และชุมชนที่มีคนอยู่หน่าแน่น  โรคหัดเกิดจากเชื้อไวรัส แพร่ระบาดได้ง่ายด้วยการไอ จาม หรือการพูดคุยกันในระยะใกล้ชิด อาการของโรคหัดเริ่มต้นคล้ายไข้หวัด มีไข้มีน้ำมูก ไอแห้ง ๆ และเริ่มมีผื่นนูนแดง การป้องกันโรคหัดที่ได้ผล  คือการเด็กไปรับวัคซีน 2 ครั้ง เมื่ออายุ 9 เดือน และ 2 ปีครึ่ง ตามสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ

 

คำค้นใกล้เคียง

อานีสเป็นหัด ปฐมวัย

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  การอ่านสร้างสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  31 ต.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  นิทาน การ์ตูน
 • ภาคี :
  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ดาวน์โหลด (9.4 MB)