ประเภทสื่อ
สื่อเกมสร้างสรรค์ กังหันลมเริงร่า
สื่อเกมสร้างสรรค์ กังหันลมเริงร่า
2 ตุลาคม 2560
โดย สื่อเด็กสร้างสุข
1
ถูกแชร์ทั้งหมด
สื่อเกมสร้างสรรค์ กังหันลมเริงร่า
สื่อเกมสร้างสรรค์ กังหันลมเริงร่า

รายละเอียด

กังหันลมเริงร่า กิจกรรมประดิษฐ์สำหรับเด็กวัย 5 ปีขึ้นไป ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะ สมาธิและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กๆ ด้วยวิธีทำที่เข้าใจง่ายและยังได้รับความสนุกสนานในการสร้างสรรค์งานศิลปะจากวัตถุดิบที่เหลือใช้ เช่น แกนกระดาษทิชชู่ที่เหลือใช้ รวมถึงเป็นการสร้างกิจกรรมและช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันในครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับเด็กๆ

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  การเล่นเพื่อสุขภาวะเด็ก
 • พื้นที่ :
  บ้าน/ที่อยู่อาศัย
 • ปี พ.ศ. :
  2 ต.ค. 2560
 • ประเภทสื่อ :
  สื่อภาพและอินโฟกราฟฟิก
 • ภาคี :
  สื่อเด็กสร้างสุข
ดาวน์โหลด (0.2 MB)