ประเภทสื่อ
สารคดีชุด สูงวัยรู้ทันสื่อ ตอน ผู้สูงวัยกับสื่อสมัยใหม่
สารคดีชุด สูงวัยรู้ทันสื่อ ตอน ผู้สูงวัยกับสื่อสมัยใหม่
28 สิงหาคม 2561
โดย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

 เมื่อกระแสการผลิตและการรับชมสื่อในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไป จากสื่อดั้งเดิมในกระแสหลักอย่างวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ  ได้เกิดการหลอมรวมเป็นสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงผู้รับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา  ผู้สูงอายุจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัว เพื่อนำเทคโนโลยีในการสื่อสารยุคดิจิทัลมาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทางภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อสร้างศักยภาพให้กับตนเอง

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสารเพื่อประชากรกลุ่มเฉพาะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  28 ส.ค. 2561
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
ดาวน์โหลด (43.7 MB)