ประเภทสื่อ
สมุนไพรในพระไตรปิฎก
สมุนไพรในพระไตรปิฎก
1 มีนาคม 2561
โดย มูลนิธิสุขภาพไทย
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
สมุนไพรในพระไตรปิฎก
สมุนไพรในพระไตรปิฎก
สมุนไพรในพระไตรปิฎก
สมุนไพรในพระไตรปิฎก
สมุนไพรในพระไตรปิฎก
สมุนไพรในพระไตรปิฎก

รายละเอียด

ในยุคปัจจุบันที่คนไทยได้หันกลับมาส่งเสริมการใช้สมุนไพร การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยกันอย่างจริงจังมากขึ้น หนังสือ สมุนไพรในพระไตรปิฎกจัดทำขึ้นเพื่อ ค้นคว้า ศึกษาพืชในพระไตรปิฎกและจำแนกพืชตามหลักชื่อทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชหรือสมุนไพรให้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการต่อยอดและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจค้นคว้าสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ต่อไป 

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  1 มี.ค. 2561
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  มูลนิธิสุขภาพไทย
ดาวน์โหลด (160.3 MB)