ประเภทสื่อ
สมุดเบาใจ
สมุดเบาใจ
30 สิงหาคม 2562
โดย เผชิญความตายอย่างสงบ (Peaceful death)
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
สมุดเบาใจ
สมุดเบาใจ
สมุดเบาใจ
สมุดเบาใจ
สมุดเบาใจ
สมุดเบาใจ

รายละเอียด

สมุดเบาใจ เป็นสมุดคู่กาย เพื่อให้เราทุกคนได้ทบทวน และวางแผนชีวิตในช่วงวาระสุดท้าย เพื่อการจากไปอย่างมีคุณภาพ ทุกคนสามารถแสดงเจตนาของตนเองได้ทุกช่วงเวลา ไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยหรือเข้าสู่วาระสุดท้ายก็ได้ เพื่อสื่อสารกับครอบครัว หรือคนใกล้ชิด ให้พวกเขาได้เตรียมการในการส่งเราจากไปอย่างสุขสงบ เนื้อหาในสมุดจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรา การเตรียมตัวเตรียมใจต่อการจากไป มีความต้องการจะรักษาแบบประคับประคองไหม ข้อมูลต่าง ๆ ในสมุดเบาใจ ได้รับการรับรองตาม พรบ. สุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 เพื่อให้บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อการยืดการตายในวาระสุดท้าย เป็นการยุติความเจ็บปวดทรมาน

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  การเผชิญความตายอย่างสงบ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  30 ส.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  เผชิญความตายอย่างสงบ (Peaceful death)
ดาวน์โหลด (1.1 MB)