ประเภทสื่อ
สนทนาปิดกิจกรรมอย่างไรให้ ดีต่อใจ
สนทนาปิดกิจกรรมอย่างไรให้ ดีต่อใจ
2 ตุลาคม 2562
โดย ธนาคารจิตอาสา
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

ธนาคารจิตอาสา ถอดบทเรียนหลังจบกิจกรรมงานอาสา ควรมีการสนทนาพูดคุยกันเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ที่ได้รับเริ่มจาก เชื่อมโยงความรู้สึกของตนเองกับงานอาสาที่ทำวันนี้ ทบทวนถึงอุปสรรคหรือเรื่องที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้น เราสามารถก้าวข้ามได้อย่างไร จากนั้นขบคิดใคร่ครวญเพื่อเรียนรู้จากหรือสิ่งที่เราได้รับจากการทำงานอาสานั้น ๆ แล้วเชื่อมโยงว่างานอาสาได้เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้นอย่างไร

ดาวน์โหลด (1.2 MB)