ประเภทสื่อ
วิชาชีวิต บทที่ 5 มาตรา12 VS การุณยฆาต โดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
วิชาชีวิต บทที่ 5 มาตรา12 VS การุณยฆาต โดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
8 กุมภาพันธ์ 2562
โดย โครงการอยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข (บ.ชีวามิตร)
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

การเตรียมวางแผนให้ชีวิตระยะท้ายมีคุณภาพเมื่อสื่อสารไม่ได้แล้ว มารตรา 12 ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ง จะเป็นแนวทางการปฏิบัติของเรื่องนี้ และ Living will จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยบอกกล่าวให้กับญาติหรือผู้ดูแลที่ใกล้ชิดและทีมดูแลสุขภาพหรือบุคคลากรการแพทย์ได้รับรู้ เข้าใจเป้าหมายการดูแลที่ตรงกัน ทั้งความต้องการการรักษาพยาบาล บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เราต้องการใช้ชีวิตระยะท้าย 
- มาตรา 12 คืออะไร มีรายละเอียดอย่างไร
- มาตรา 12 และ การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
- มาตรา 12 กับความเข้าใจผิดเรื่องการุณยฆาต
- Living will คืออะไร แบบฟอร์ม Living will

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  การเผชิญความตายอย่างสงบ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  8 ก.พ. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  โครงการอยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข (บ.ชีวามิตร)
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (103.3 MB)