ประเภทสื่อ
วิชาชีวิต บทที่ 4 ศาสตร์การเจรจา 2 อภิชญา วรพันธ์ และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
วิชาชีวิต บทที่ 4 ศาสตร์การเจรจา 2 อภิชญา วรพันธ์ และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
4 กุมภาพันธ์ 2562
โดย โครงการอยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข (บ.ชีวามิตร)
5
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะท้าย ผู้ป่วยและญาติ ควรได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ อาการและแนวทางการดูแล เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดเป้าหมายปลายทางผู้ป่วย ระหว่างบุคคลากร ทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติ ศาสตร์การเจรจาระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการรักษาดำเนินไปทั้งตอนตั้งต้น ระหว่างทาง และปลายทางของการรักษาดูแล ให้ราบรื่น
- ศิลปะการเจรจาสื่อสารเป้าหมายของการรักษาระหว่างผู้ป่วยและญาติ กับบุคลากรทางการแพทย์
- ศิลปะการเจรจาสื่อสารเมื่อจะนำข้อมูลจากแพทย์ Second Opinion มาบอกแพทย์เจ้าของไข้ 
- การทำความเข้าใจบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และระบบของโรงพยาบาล
- หลักเกณฑ์ในการเลือกเข้าโรงพยาบาลเมื่อพบว่าเป็นโรคเรื้อรัง

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  การเผชิญความตายอย่างสงบ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  4 ก.พ. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  โครงการอยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข (บ.ชีวามิตร)
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (122.7 MB)