ประเภทสื่อ
วรรณา ระหมันยะ แม่ของไครียะห์ ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ
วรรณา ระหมันยะ แม่ของไครียะห์ ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ
26 กรกฏาคม 2563
โดย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

เรื่องราวของคุณแม่วรรณา ระหมันยะห์และลูกสาววัย17 ไครียะห์ หรือเกรต้า ธันเบิร์กเมืองไทยเด็กผู้หญิงที่มีความเอาจริงเอาจังต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนดั้งเดิมในจังหวัดสงขลา เพื่อให้คนในพื้นที่เดิมได้มีอาชีพทำกิน โดยมีคุณแม่วรรณาคอยเฝ้าดูแลใช้หลักเมตตาในการเลี้ยงดูและปลูกฝัง เพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้อื่น รวมถึงได้ปลูกฝังในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดความรัก ความหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีสำนึกรักในถิ่นกำเนิด 

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  จิตตปัญญา สุขภาวะทางปัญญา
 • พื้นที่ :
  ชุมชน
 • ปี พ.ศ. :
  26 ก.ค. 2563
 • ประเภทสื่อ :
  บทความ
 • ภาคี :
  มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่
ดาวน์โหลด (0.6 MB)