ประเภทสื่อ
ละอ่อนแป๋งเมือง ตลาดนัดมีสุข
ละอ่อนแป๋งเมือง ตลาดนัดมีสุข
6 เมษายน 2564
โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
3
ถูกแชร์ทั้งหมด

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  พื้นที่สร้างสรรค์
 • พื้นที่ :
  ชุมชน
 • ปี พ.ศ. :
  6 เม.ษ. 2564
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
ดาวน์โหลด (813.3 MB)