ประเภทสื่อ
ลงทะเบียนเรียนฟรี การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างสังคมของทุกคน
ลงทะเบียนเรียนฟรี การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างสังคมของทุกคน
17 มิถุนายน 2565
โดย แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

ลงทะเบียนเรียนฟรี

 

การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างสังคมของทุกคนเนื้อหาหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น 

ที่จะพาไปเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวสื่อในฐานะสถาบันทางสังคมที่ขัดเกลาความคิดผู้คน ฝึกฝนวิเคราะห์ถอดรื้อการประกอบสร้างสื่อ เพิ่มศักยภาพความคิดเชิงวิพากษ์ 

และขยายหัวใจของความเป็นพลเมืองอยู่ร่วมนับรวมผู้คนสังคมเดียวกัน

 

จุฬาฯ และ สสส. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเรียนรู้พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะสุขภาวะ

ในหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น  CUVIP series เท่าทันสื่อ ก้าวทันโลก

 

หมวดเนื้อหา การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างสังคมของทุกคน

 

เลือกเรียนได้ตามความสนใจใน 3 หัวข้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

21 มิถุนายน  2565  หัวข้อ เปิดสายตาอ่านสื่ออย่างรู้เท่าทัน MIDL 101

19 กรกฎาคม 2565  หัวข้อ พลิกมุมคิด สะกิดมุมมอง วิพากษ์สื่อด้วยสายตาพลเมือง

21 กรกฎาคม 2565  หัวข้อ วิพากษ์สื่ออย่างรู้เท่าทันสร้างสรรค์สังคมของทุกคน

ทุกหัวข้อใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ช่วง 16:30-18:30

ด้วยรูปแบบการเรียนออน์ไลน์ผ่าน Zoom Appication

รับเกียรติบัตรหลังผ่านการประเมินการเรียนรู้แต่ละหัวข้อ

 

ออกแบบหลักสูตรและวิทยากรสอน โดย 

คุณโตมร อภิวันทนากร และ คุณทัศนวรรณ บรรจง 

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย Thai Civic Education Foundation

 

รับจำนวนจำกัด !!!  สมัครเข้าร่วม CUVIP และลงทะเบียนเรียนเลยตอนนี้ เพียง 4 ขั้นตอน

 1. ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานใหม่ ที่  http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Member-Public.php
 2. ติดตามประกาศตารางวันเวลาเรียน และวันลงทะเบียนเข้าร่วมในหัวข้อที่สนใจ ที่
  Facebook: CUVIP Project
 3. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม CUVIP ที่ เว็บไซต์  http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Timetable.php
 4. ก่อนวันเรียน 2-3 วัน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรม CUVIP ที่ Facebook : CUVIP Project หรือ โทรศัพท์ 0 2218 3920

 

ทำความรู้จักภาพรวมหลักสูตร CUVIP series เท่าทันสื่อ ก้าวทันโลก
ได้ที่  https://online.fliphtml5.com/mqfzw/vpuj/

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  เท่าทันสื่อ ข้อมูลและดิจิทัล
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  17 มิ.ย. 2565
 • ประเภทสื่อ :
  หลักสูตร อบรม
 • ภาคี :
  แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (2.3 MB)