ประเภทสื่อ
ลงทะเบียนเรียนฟรี การรับมือกับข้อมูลข่าวสาร
ลงทะเบียนเรียนฟรี การรับมือกับข้อมูลข่าวสาร
17 มิถุนายน 2565
โดย แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

ลงทะเบียนเรียนฟรี!!!

การรับมือกับข้อมูลข่าวสารเนื้อหาหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น 

ที่พาผู้เรียนทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ทำให้เข้าใจผิด บิดเบือน

ฝึกฝนการตรวจสอบข้อเท็จจริง (FACT-CHECKING) ในข่าวลวง ข่าวปลอม และข้อมูลเท็จ

ติดตั้งแนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองดิจิทัลรับมือโรคระบาดข้อมูลข่าวสาร
และสร้างทักษะประสบการณ์ในการหาความจริงร่วม

 

จุฬาฯ และ สสส. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเรียนรู้พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะสุขภาวะ

ในหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น  CUVIP series เท่าทันสื่อ ก้าวทันโลก

 

หมวดเนื้อหา การรับมือกับข้อมูลข่าวสาร

 

เลือกเรียนได้ตามความสนใจใน 3 หัวข้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

20 มิถุนายน 2565 หัวข้อ พื้นฐานการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact-Checking 101)

7 กรกฎาคม 2565 หัวข้อ เครื่องมือและเคล็ดลับ สำหรับนักตรวจสอบข้อเท็จจริง

ออกแบบหลักสูตรและวิทยากรสอน โดย

คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์  ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท

 

8 กรกฎาคม 2565 หัวข้อ พลเมืองดิจิทัลกับการรับมือข้อมูลข่าวสาร(นวัตกรรมโคแฟค)

ออกแบบหลักสูตรและวิทยากรสอน โดย

คุณสุภิญญา กลางณรงค์  ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟค (ประเทศไทย)

 

ทุกหัวข้อใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ช่วง 16:30-18:30

ด้วยรูปแบบการเรียนออน์ไลน์ผ่าน Zoom Appication

รับเกียรติบัตรหลังผ่านการประเมินการเรียนรู้แต่ละหัวข้อ

 

รับจำนวนจำกัด !!!  สมัครเข้าร่วม CUVIP และลงทะเบียนเรียนเลยตอนนี้ เพียง 4 ขั้นตอน

 1. ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานใหม่ ที่  http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Member-Public.php
 2. ติดตามประกาศตารางวันเวลาเรียน และวันลงทะเบียนเข้าร่วมในหัวข้อที่สนใจ ที่
  Facebook : CUVIP Project
 3. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม CUVIP ที่ เว็บไซต์  http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Timetable.php
 4. ก่อนวันเรียน 2-3 วัน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรม CUVIP ที่ Facebook : CUVIP Project หรือ โทรศัพท์ 0 2218 3920

 

ทำความรู้จักภาพรวมหลักสูตร CUVIP series เท่าทันสื่อ ก้าวทันโลก
ได้ที่  https://online.fliphtml5.com/mqfzw/vpuj/

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  เท่าทันสื่อ ข้อมูลและดิจิทัล
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  17 มิ.ย. 2565
 • ประเภทสื่อ :
  หลักสูตร อบรม
 • ภาคี :
  แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (2.3 MB)