ประเภทสื่อ
ร้านเกื้อกูล รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก ชุมชนกรุณา
ร้านเกื้อกูล รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก ชุมชนกรุณา
18 มิถุนายน 2562
โดย เผชิญความตายอย่างสงบ (Peaceful death)
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

เมื่อการบริจาคเสื้อผ้าและการซื้อของมือสอง ช่วยพัฒนาการบริการสุขภาพในโรงพยาบาลได้

ร้านเกื้อกูล คือร้านขายเสื้อผ้าและของมือสอง ที่ช่วยระดมทุนเพื่อพัฒนางานดูแลแบบประคับประคอง นอกเหนือจากรายได้เข้ากองทุนพุทธรักษ์แล้ว ยังช่วยพัฒนางานอาสาและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลคุณภาพชีวิตช่วงท้ายในโรงพยาบาลและชุมชนด้วย

วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  การเผชิญความตายอย่างสงบ
 • พื้นที่ :
  ชุมชน
 • ปี พ.ศ. :
  18 มิ.ย. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  เผชิญความตายอย่างสงบ (Peaceful death)
ดาวน์โหลด (40.4 MB)