ประเภทสื่อ
รายงานสรุปการถอดบทเรียนเวที International Conference on Fake News
รายงานสรุปการถอดบทเรียนเวที International Conference on Fake News
16 มกราคม 2563
โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
รายงานสรุปการถอดบทเรียนเวที International Conference on Fake News
รายงานสรุปการถอดบทเรียนเวที International Conference on Fake News
รายงานสรุปการถอดบทเรียนเวที International Conference on Fake News
รายงานสรุปการถอดบทเรียนเวที International Conference on Fake News
รายงานสรุปการถอดบทเรียนเวที International Conference on Fake News
รายงานสรุปการถอดบทเรียนเวที International Conference on Fake News

รายละเอียด

E-book สรุปการถอดบทเรียนจากเวที International Conference on Fake News ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาข่าวลวงข่าวปลอม โดยได้รวบรวมสรุปสาระสำคัญของการประชุมจากวิทยากรทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนกว่า 25 ท่านไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นการให้ความรู้และเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของพลเมืองและสังคมในการรับมือกับปัญหาข่าวลวงที่ขณะนี้ก้าวสู่ปัญหาระดับโลก 

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  เท่าทันสื่อ ข้อมูลและดิจิทัล
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  16 ม.ค. 2563
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
บทความอื่นของภาคี ดูทั้งหมด

บทความอื่นของภาคี

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดูทั้งหมด
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (9.5 MB)