ประเภทสื่อ
ภูมิคุ้มใจ 14 วันฉันทำได้
ภูมิคุ้มใจ 14 วันฉันทำได้
20 ธันวาคม 2563
โดย แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา
8
ถูกแชร์ทั้งหมด
ภูมิคุ้มใจ 14 วันฉันทำได้
ภูมิคุ้มใจ 14 วันฉันทำได้
ภูมิคุ้มใจ 14 วันฉันทำได้
ภูมิคุ้มใจ 14 วันฉันทำได้
ภูมิคุ้มใจ 14 วันฉันทำได้
ภูมิคุ้มใจ 14 วันฉันทำได้

รายละเอียด

ภูมิคุ้มใจ 14 วันฉันทำได้ เป็นผลผลิตจากแนวคิดของ 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา สนับสนุนโดย สสส. มีจุดประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนให้คนไทยสามารถปรับตัวรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ปรับตัวอยู่กับวิถีชีวิตใหม่ได้อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการทำกิจกรรมช่วยเพิ่มความสุขใน 4 มิติ โดยนำเสนอกิจกรรมที่สามารถเติมความสุขและสติให้กับใจได้ต่อเนื่อง 14 วัน

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  ภูมิคุ้มกายและใจ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  20 ธ.ค. 2563
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา
ดาวน์โหลด (2.7 MB)