ประเภทสื่อ
พังงาแห่งความสุข สุขที่คุณสัมผัสได้
พังงาแห่งความสุข สุขที่คุณสัมผัสได้
31 กรกฏาคม 2561
โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
พังงาแห่งความสุข สุขที่คุณสัมผัสได้
พังงาแห่งความสุข สุขที่คุณสัมผัสได้
พังงาแห่งความสุข สุขที่คุณสัมผัสได้
พังงาแห่งความสุข สุขที่คุณสัมผัสได้
พังงาแห่งความสุข สุขที่คุณสัมผัสได้
พังงาแห่งความสุข สุขที่คุณสัมผัสได้

รายละเอียด

การถอดบทเรียนการทำงานชุมชนร่วมกันของคนในจังหวัดพังงามากว่า 20 ปี หนังสือเล่มนี้จะทำให้เห็นถึง "การล้มลุกคลุกคลาน จุดแข็ง จุดอ่อน หรือแนวทางการทำงานของชุมชน" เพื่อให้ผู้อ่านไม่ทำพลาดซ้ำ "พังงาแห่งความสุข" ไม่ใช่ตัวอย่างความสำเร็จ แต่คือตัวอย่างการ "เริ่มต้นนับหนึ่ง" เป็นอีกกรณีศึกษาหนึ่งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทบทวน ทั้งส่วนชุมชน ประชาสังคม หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่ทำงานเพื่อสังคมในบริบทอื่น ๆ เพื่อนำข้อคิดไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองต่อไป

 

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  ผู้นำแห่งอนาคต
 • พื้นที่ :
  ชุมชน
 • ปี พ.ศ. :
  31 ก.ค. 2561
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด (45.7 MB)