ประเภทสื่อ
พลานุภาพแห่งการรู้เท่าทันประชาธิปไตยเชิงลึก
พลานุภาพแห่งการรู้เท่าทันประชาธิปไตยเชิงลึก
1 ธันวาคม 2562
โดย โครงการพัฒนาภาวะการนำเพื่อสุขภาวะอันยั่งยืนของสังคมด้วยพุทธกระบวนทัศน์
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
พลานุภาพแห่งการรู้เท่าทันประชาธิปไตยเชิงลึก
พลานุภาพแห่งการรู้เท่าทันประชาธิปไตยเชิงลึก
พลานุภาพแห่งการรู้เท่าทันประชาธิปไตยเชิงลึก
พลานุภาพแห่งการรู้เท่าทันประชาธิปไตยเชิงลึก
พลานุภาพแห่งการรู้เท่าทันประชาธิปไตยเชิงลึก

รายละเอียด

ผลงานวิจัยประชาธิปไตยเชิงลึกที่จะทำให้เราเข้าใจความหมายของคำว่าประชาธิปไตยในมิติที่ลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณ พร้อมทั้งจะสร้างประสบการณ์แห่งการตระหนักรู้ในความจริงที่สอดคล้องกันระหว่างโลกภายในและภายนอก ประชาธิปไตยเชิงลึกนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชุดความคิดทางการเมือง แต่ยังเป็นวิธีการทำงานกับผู้คน วิธีการพัฒนาตนเองในระดับปัจเจกบุคคล รวมถึงเทคนิคและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เพื่อการสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  ผู้นำแห่งอนาคต
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  1 ธ.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  จัดการความรู้
 • ภาคี :
  โครงการพัฒนาภาวะการนำเพื่อสุขภาวะอันยั่งยืนของสังคมด้วยพุทธกระบวนทัศน์
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (6.2 MB)