ประเภทสื่อ
ผู้นำแห่งอนาคต ความรู้ฉบับพกพา
ผู้นำแห่งอนาคต ความรู้ฉบับพกพา
31 มกราคม 2560
โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
ผู้นำแห่งอนาคต ความรู้ฉบับพกพา
ผู้นำแห่งอนาคต ความรู้ฉบับพกพา
ผู้นำแห่งอนาคต ความรู้ฉบับพกพา
ผู้นำแห่งอนาคต ความรู้ฉบับพกพา
ผู้นำแห่งอนาคต ความรู้ฉบับพกพา
ผู้นำแห่งอนาคต ความรู้ฉบับพกพา

รายละเอียด

ท่ามกลางวิกฤตของปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เราไม่สามารถมีผู้นำที่เป็นวีรบุรุษเพียงคนเดียวท่านั้น สังคมไทยต้องเรียนรู้และพัฒนาภาวะการนำรูปแบบใหม่เป็น “การนำร่วม” ที่เปิดโอกาสให้บุคคลมีความสามารถและความคิดที่หลากหลายเข้ามานำพาสังคมก้าวไปข้างหน้า เป็นการนำที่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน หรือเรียกว่า “การนำด้วยจริยธรรม” แล้วจึงไปเสริมสร้างกระบวนการทัศน์ใหม่ในการกอบกู้สังคมไทยเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  ผู้นำแห่งอนาคต
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  31 ม.ค. 2560
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด (2.2 MB)