ประเภทสื่อ
บอร์ดเกม 3ดี ชุมชนสร้างสุข
บอร์ดเกม 3ดี ชุมชนสร้างสุข
1 มิถุนายน 2560
โดย สื่อเด็กสร้างสุข
1
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

บอร์ดเกม 3ดี ชุมชนสร้างสุข ภายใต้แนวคิด 3ดี ประกอบด้วย สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เพื่อมุ่งหวังให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เวลาคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุกครอบครัวบอร์ดเกมจะเป็นสื่อดี สื่อสร้างสรรค์ ที่จะช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของครอบครัว อีกทั้งช่วยเปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัวได้มีพื้นที่ของการร่วมกันคิด พูดคุย รับฟัง แสดงทัศนะความคิดเห็น ในแง่มุมของตนเองอย่างไร้ข้อจำกัด อีกทั้งเกิดเป็นความผ่อนคลาย ความเข้าใจ รอยยิ้มและความสุข

คำค้นใกล้เคียง

บอร์ดเกม 3ดี ชุมชนสร้างสุข

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  1 มิ.ย. 2560
 • ประเภทสื่อ :
  สื่อภาพและอินโฟกราฟฟิก
 • ภาคี :
  สื่อเด็กสร้างสุข
ดาวน์โหลด (17.8 MB)