ประเภทสื่อ
ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว PRIVACY MANAGEMENT
ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว PRIVACY MANAGEMENT
4 กุมภาพันธ์ 2562
โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

มีดุลพินิจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว รู้จักปกป้องข้อมูลความส่วนตัวในโลกออนไลน์โดยเฉพาะการแชร์ข้อมูลออนไลน์เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่น รู้เท่าทันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต เช่น มัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และกลลวงทางไซเบอร์ 

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  เท่าทันสื่อ ข้อมูลและดิจิทัล
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  4 ก.พ. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  สื่อภาพและอินโฟกราฟฟิก
 • ภาคี :
  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
ดาวน์โหลด (0.4 MB)