ประเภทสื่อ
ทักษะการเป็นนักสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา
ทักษะการเป็นนักสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา
2 ตุลาคม 2562
โดย ธนาคารจิตอาสา
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา ต้องได้รับการฝึกฝนทักษะเรื่องการตระหนักรู้เพื่อสะท้อนตนเอง ด้วยการเรียนรู้และเข้าใจโลกภายในตนเอง มีความสมดุลทางปัญญา นอกจากนี้ต้องมีทักษะการดูแลความสัมพันธ์ในชีวิตและงานอย่างสมดุล รวมทั้งมีทักษะการคิดด้วยการมองภาพรวมและเชื่อมโยงมิติทางสังคม โดยทักษะเหล่านี้จะมาช่วยสร้างเสริมการออกแบบกิจกรรมได้ตรงตามเป้าหมายการพัฒนาทางปัญญา

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  จิตอาสา
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  2 ต.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  สื่อภาพและอินโฟกราฟฟิก
 • ภาคี :
  ธนาคารจิตอาสา
ดาวน์โหลด (1.2 MB)