ประเภทสื่อ
ทอฟฟี่มหัศจรรย์
ทอฟฟี่มหัศจรรย์
28 กุมภาพันธ์ 2563
โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
ทอฟฟี่มหัศจรรย์
ทอฟฟี่มหัศจรรย์
ทอฟฟี่มหัศจรรย์
ทอฟฟี่มหัศจรรย์
ทอฟฟี่มหัศจรรย์
ทอฟฟี่มหัศจรรย์

รายละเอียด

ทอฟฟี่มหัศจรรย์ หนังสือนิทานภาพเชื่อมคนหลายวัยและให้ข้อคิดเรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ตัวนิทานมีเนื้อหาที่ให้ทั้งแง่คิดความรู้และความสนุกที่มาพร้อมกับคาถาวิเศษเตือนสติหยุด คิด ถามก่อนหลงเชี่อโฆษณาชวนให้เชื่อ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยและผู้ใหญ่ที่ได้จะเรียนรู้ เข้าใจ เท่าทันและนำไปประยุกต์ใช้กับสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวันไปพร้อมๆ กัน นอกจากจะได้รับความสนุกและความรู้ร่วมกันแล้ว ยังถือเป็นการได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันอีกด้วย 

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  การอ่านสร้างสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  28 ก.พ. 2563
 • ประเภทสื่อ :
  นิทาน การ์ตูน
 • ภาคี :
  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
ดาวน์โหลด (12.9 MB)