ประเภทสื่อ
ทอฟฟี่มหัศจรรย์
ทอฟฟี่มหัศจรรย์
28 กุมภาพันธ์ 2563
โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
ทอฟฟี่มหัศจรรย์
ทอฟฟี่มหัศจรรย์
ทอฟฟี่มหัศจรรย์
ทอฟฟี่มหัศจรรย์
ทอฟฟี่มหัศจรรย์
ทอฟฟี่มหัศจรรย์

รายละเอียด

ทอฟฟี่มหัศจรรย์ หนังสือนิทานภาพเชื่อมคนหลายวัยและให้ข้อคิดเรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ตัวนิทานมีเนื้อหาที่ให้ทั้งแง่คิดความรู้และความสนุกที่มาพร้อมกับคาถาวิเศษเตือนสติหยุด คิด ถามก่อนหลงเชี่อโฆษณาชวนให้เชื่อ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยและผู้ใหญ่ที่ได้จะเรียนรู้ เข้าใจ เท่าทันและนำไปประยุกต์ใช้กับสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวันไปพร้อมๆ กัน นอกจากจะได้รับความสนุกและความรู้ร่วมกันแล้ว ยังถือเป็นการได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันอีกด้วย 

ดาวน์โหลด (12.9 MB)