ประเภทสื่อ
ดุริยางค์ความคิด รพินทรนาถ ฐากูร ตอนที่ 3
ดุริยางค์ความคิด รพินทรนาถ ฐากูร ตอนที่ 3
13 เมษายน 2561
โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

ดุริยางค์ความคิด ชุด 150 ปี เมธีปราชญ์ รพินทรนาถ ฐากูร โดยโครงการสื่อสันติภาพ ร่วมกับภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอรพินทร์รจนาในรูปแบบสื่อเสียงผสานความงามของตัวอักษรเข้ากับเสียงดนตรีในรูปแบบสื่อเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตอนที่ 3 "พรมแดนทางภูมิศาสตร์หมดความสำคัญลงไปในโลกสมัยใหม่ ประชาชนในโลกใกล้ชิดกันมากขึ้น เราต้องตะหนักในสิ่งนี้ และเข้าใจว่าความใกล้ชิดต้องมีพื้นฐานมาจากความรัก โลกตะวันออกและตะวันตกต้องร่วมมือกันแสวงหาความจริง" จากเรื่อง ชาตินิยม โดย รพินทรนาถ ฐากูร 1917

 

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  การอ่านสร้างสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  13 เม.ษ. 2561
 • ประเภทสื่อ :
  สื่อเสียง
 • ภาคี :
  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ดาวน์โหลด (1.9 MB)