ประเภทสื่อ
ดุจสายน้ำดั่งสายลม ภาวะผู้นำในปรัชญาตะวันออก
ดุจสายน้ำดั่งสายลม ภาวะผู้นำในปรัชญาตะวันออก
6 สิงหาคม 2562
โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
ดุจสายน้ำดั่งสายลม ภาวะผู้นำในปรัชญาตะวันออก
ดุจสายน้ำดั่งสายลม ภาวะผู้นำในปรัชญาตะวันออก
ดุจสายน้ำดั่งสายลม ภาวะผู้นำในปรัชญาตะวันออก
ดุจสายน้ำดั่งสายลม ภาวะผู้นำในปรัชญาตะวันออก
ดุจสายน้ำดั่งสายลม ภาวะผู้นำในปรัชญาตะวันออก
ดุจสายน้ำดั่งสายลม ภาวะผู้นำในปรัชญาตะวันออก

รายละเอียด

ปัญหาการเมือง ปัญหาคอร์รัปชั่น การเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ล้วนเป็นสนิมที่กัดกร่อนบ้านเมือง เราก็ได้แต่หวังว่าจะมี “ผู้นำ” ที่ดีมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ งานวิจัยเล่มนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นำในปรัชญาตะวันออกจาก 5 ปราชญ์ คือ ขงจื่อ เหล่าจื่อ จวงจื่อ  หานเฟยจื่อ และพระพุทธเจ้า กับ 4 สำนัก คือ สำนักขงจื่อ สำนักเต๋า สำนักมั่วจือ ฝ่ายจยา (นิตินิยม)  เพื่อนำเสนอมุมมองการเป็นภาวะผู้นำที่ดี ซึ่งต้องมีหลักคุณธรรม ให้ความเสมอภาคและเสรีภาพกับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางชนชั้น และต้องมีกฎกติกาในการส่งเสริมคนดี

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  ผู้นำแห่งอนาคต
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  6 ส.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด (4.6 MB)