ประเภทสื่อ
ชมรมชายผ้าเหลือง ชุมชนกรุณา
ชมรมชายผ้าเหลือง ชุมชนกรุณา
21 มิถุนายน 2562
โดย เผชิญความตายอย่างสงบ (Peaceful death)
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

น่าดีใจที่ชุมชนห้วยยอด และพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดตรัง มีกระแสของการดูแลใส่ใจคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย โดยที่ทั้งชุมชนและทีมสุขภาพต่างมีส่วนร่วม หนุนเสริมซึ่งกันและกัน นำโดย พระกฎษดา ขนฺติกโร ประธานชมรมชายผ้าเหลือง และผู้นำสังฆะแห่งการเยียวยา

ชมการทำงานและแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงพยาบาล และชุมชน ในวีดีโอชมรมชายผ้าเหลือง ชุมชนกรุณา

วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  การเผชิญความตายอย่างสงบ
 • พื้นที่ :
  ชุมชน
 • ปี พ.ศ. :
  21 มิ.ย. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  เผชิญความตายอย่างสงบ (Peaceful death)
ดาวน์โหลด (15.9 MB)