ประเภทสื่อ
ฉลาดทำบุญ โครงการปันกันอิ่ม
ฉลาดทำบุญ โครงการปันกันอิ่ม
18 กันยายน 2564
โดย แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

ในแต่ละวันเราทำบุญแบบไหนกันบ้าง คลิปวิดีโอฉลาดทำบุญโครงการปันกันอิ่ม โครงการดีๆ ที่ทำให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของสังคมที่มีน้ำใจและเต็มใจที่จะแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นเพื่อบรรเทาทุกข์ โดยมีทั้งร้านอาหารและร้านน้ำที่มองเห็นว่าการแบ่งปัน คือ การทำบุญรูปแบบหนึ่งและสนใจเข้าร่วมโครงการ เพราะได้ทั้งทำบุญและได้ความสุขใจเมื่อเห็นผู้อื่นอิ่มท้อง พร้อมทั้งได้เชิญชวนร้านค้าต่างๆ ให้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เพราะการให้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้สังคมมีความสุข

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  ฉลาดทำบุญ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  18 ก.ย. 2564
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา
ดาวน์โหลด (26.4 MB)