ประเภทสื่อ
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 51 เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2563
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 51 เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2563
24 เมษายน 2563
โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 51 เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2563
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 51 เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2563
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 51 เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2563
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 51 เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2563
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 51 เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2563

รายละเอียด

จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับ Social Distancing ต่อเนื่องจาก Virtual Run ในโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ Run For New Life Story ‘จะปล่อยหรือจะเปลี่ยนกับกิจกรรมวิ่งในรูปแบบ Virtual Run ซึ่งเป็นการวิ่งเสมือนร่วมอยู่ในงานจริง โดยฉบับนี้จะมุ่งเน้นให้ความรู้ในเรื่องของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ไวรัสโคโรน่า กับวิธีป้องกัน การรักษาระยะห่างทางสังคมและการสังเกตอาการของโรค รวมถึงการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถทำได้ง่าย ภายในบ้าน

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  24 เม.ษ. 2563
 • ประเภทสื่อ :
  วารสาร นิตยสาร
 • ภาคี :
  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (19.7 MB)