ประเภทสื่อ
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 50 เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 50 เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563
3 มีนาคม 2563
โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 50 เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 50 เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 50 เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 50 เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 50 เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับ Virtual Run เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ Run For New Life Story “จะปล่อยหรือจะเปลี่ยนระยะที่ 1 ซึ่งยังคงเป้าหมายเดิมที่อยากผลักดันให้คนในสังคมตื่นตัวหันมาทำกิจกรรมดูแลสุขภาพ ด้วยกิจกรรม Virtual Run โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถวิ่งที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องวิ่งจริงในงาน ซึ่งกติกาในการวิ่งนั้น ง่าย ไม่ยุ่งยาก โดยเป้าหมายหลักของกิจกรรมคือ ต้องการให้คนในสังคมลุกขึ้นมาออกกำลังกาย เปลี่ยนแปลงตัวเองจากพฤติกรรมเดิม

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  3 มี.ค. 2563
 • ประเภทสื่อ :
  วารสาร นิตยสาร
 • ภาคี :
  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (16.8 MB)