ประเภทสื่อ
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 46 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 46 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 46 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 46 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 46 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 46 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 46 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562
จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 46 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562

รายละเอียด

ศิลป์สร้างสุข ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2562 มีเรื่องเด่นประจำฉบับ ที่คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง ต้องเปลี่ยนค่านิยมเก่า ๆ ที่บอกว่าเด็กอ้วนน่ารัก  เพราะแท้จริงเด็กที่น้ำหนักตัวมากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่าง ๆ มากมาย  โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” ได้รณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมของเด็กให้ลดหวาน มัน เค็ม และเพิ่มผัก ผลไม้  นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวความสามารถของเยาวชน กับการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”  และยังพบสาระต่าง ๆ มากมายอีกภายในเล่มนี้

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  26 มิ.ย. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  วารสาร นิตยสาร
 • ภาคี :
  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (18.9 MB)