ประเภทสื่อ
จิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย
จิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย
28 พฤษภาคม 2562
โดย มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1
ถูกแชร์ทั้งหมด
จิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย
จิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย
จิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย
จิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย
จิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย
จิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย

รายละเอียด

หนังสือ 'จิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย' เป็นหนังสือโดยโครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผู้นำจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับพัฒนาการจิตอาสาทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ความเป็นมาของงานอาสาสมัครในประเทศไทย ส่วนที่สอง เป็นตัวอย่างของผู้ที่ทำงานจิตอาสาในหลากหลายรูปแบบ ให้มองเห็นเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจ และส่วนสุดท้ายคือแผนที่ความดี รวบรวมสถานที่ที่เปิดรับอาสาสมัคร โดยแบ่งข้อมูลเป็นภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย มีชื่อองค์กร ประเด็นการทำงานขององค์กร สถานที่ติดต่อ และลักษณะงานอาสาสมัครที่ต้องการ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ที่สนใจได้สามารถเลือกงานอาสาที่ตรงใจและเหมาะสมกับทักษะที่มีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  28 พ.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
บทความอื่นของภาคี ดูทั้งหมด

บทความอื่นของภาคี

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูทั้งหมด
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (175.8 MB)