ประเภทสื่อ
คู่มือ มือเล็ก ๆ เรียนรู้เท่าทันสื่อ
คู่มือ มือเล็ก ๆ เรียนรู้เท่าทันสื่อ
1 มีนาคม 2563
โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1
ถูกแชร์ทั้งหมด
คู่มือ มือเล็ก ๆ เรียนรู้เท่าทันสื่อ
คู่มือ มือเล็ก ๆ เรียนรู้เท่าทันสื่อ
คู่มือ มือเล็ก ๆ เรียนรู้เท่าทันสื่อ
คู่มือ มือเล็ก ๆ เรียนรู้เท่าทันสื่อ
คู่มือ มือเล็ก ๆ เรียนรู้เท่าทันสื่อ
คู่มือ มือเล็ก ๆ เรียนรู้เท่าทันสื่อ

รายละเอียด

ในช่วงที่โลกของเรากำลังประสบภาวะวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่และมีมาตรการต่าง ในการรักษาระยะห่างระหว่างกัน มือเล็ก เรียนรู้เท่าทันสื่อคู่มือที่รวบรวมสาระความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนข้อกฎหมายต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปควรรู้ เพื่อให้มีความรู้เท่าทันสื่อและรับมือรูปแบบสื่อ และช่วงเวลาที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนเป็นหลัก รวมไปถึงกิจกรรมออนไลน์ต่าง เพื่อวางแนวทางการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  เท่าทันสื่อ ข้อมูลและดิจิทัล
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  1 มี.ค. 2563
 • ประเภทสื่อ :
  จัดการความรู้
 • ภาคี :
  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
บทความอื่นของภาคี ดูทั้งหมด

บทความอื่นของภาคี

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดูทั้งหมด
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (6.6 MB)