ประเภทสื่อ
คู่มือเดินเมืองตลาดพลู
คู่มือเดินเมืองตลาดพลู
25 พฤศจิกายน 2562
โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
1
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

คู่มือเดินเมืองตลาดพลูชุดนี้ เป็นสื่อสร้างสรรค์สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดทำขึ้น ภายใต้โครงการสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 2562 (MIDL Week 2019) ภายใต้ธีม MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคน ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดพลู กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  เท่าทันสื่อ ข้อมูลและดิจิทัล
 • พื้นที่ :
  ชุมชน
 • ปี พ.ศ. :
  25 พ.ย. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  สื่อภาพและอินโฟกราฟฟิก
 • ภาคี :
  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
ดาวน์โหลด (1.5 MB)