ประเภทสื่อ
คู่มือหลักสูตรการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
คู่มือหลักสูตรการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
30 เมษายน 2562
โดย เผชิญความตายอย่างสงบ (Peaceful death)
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
คู่มือหลักสูตรการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
คู่มือหลักสูตรการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
คู่มือหลักสูตรการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
คู่มือหลักสูตรการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
คู่มือหลักสูตรการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

รายละเอียด

การที่บุคคลจะเข้าถึงการอยู่ดีและตายดีนั้น แม้จะเป็นเรื่องเฉพาะตน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การดูแลวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญมากและจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับทั้งคนในครอบครัว แพทย์ พยาบาล เภสัชกร รวมถึงผู้ที่รับจ้างดูแล คู่มือหลักสูตรการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับผู้ดูแลและนักบริบาลชุดนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการเผยแพร่แนวทางในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะท้ายให้มีคุณภาพที่ดีและจากไปด้วยดี รวมถึงช่วยให้ครอบครัวเข้าใจยอมรับความพลัดพรากสูญเสียที่เกิดขึ้นได้

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  การเผชิญความตายอย่างสงบ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  30 เม.ษ. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  จัดการความรู้
 • ภาคี :
  เผชิญความตายอย่างสงบ (Peaceful death)
ดาวน์โหลด (1.2 MB)