ประเภทสื่อ
คู่มือบอร์ดเกม 3ดี ชุมชนสร้างสุข
คู่มือบอร์ดเกม 3ดี ชุมชนสร้างสุข
1 มิถุนายน 2560
โดย สื่อเด็กสร้างสุข
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
คู่มือบอร์ดเกม 3ดี ชุมชนสร้างสุข
คู่มือบอร์ดเกม 3ดี ชุมชนสร้างสุข
คู่มือบอร์ดเกม 3ดี ชุมชนสร้างสุข
คู่มือบอร์ดเกม 3ดี ชุมชนสร้างสุข

รายละเอียด

เวลาคือสิ่งมีค่าที่สุดที่พ่อแม่ทุกคนจะให้กับลูกได้ แต่จำนวนปริมาณเวลายังไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพของเวลาที่เราใช้กับเด็กๆ เราสามารถสร้างเวลาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับครอบครัวได้ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันร่วมกัน คู่มือ บอร์ดเกม ชุด “3 ดีออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็กวัยประถมปลาย (8-12 ปี) การเล่นบอร์ดเกมจะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดภาวะสมองตื่นตัว หัวใจตื่นรู้และยังเกิดความสุขจากการได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันในครอบครัว

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  1 มิ.ย. 2560
 • ประเภทสื่อ :
  สื่อภาพและอินโฟกราฟฟิก
 • ภาคี :
  สื่อเด็กสร้างสุข
ดาวน์โหลด (7 MB)