ประเภทสื่อ
คู่มือชีวามิตร EP.1 ทางเลือกที่เลือกได้
คู่มือชีวามิตร EP.1 ทางเลือกที่เลือกได้
8 กุมภาพันธ์ 2563
โดย โครงการอยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข (บ.ชีวามิตร)
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

เมื่อมีคนเจ็บป่วยในครอบครัว แน่นอนว่าทุกคนอยากรักษาให้ถึงที่สุดแต่ถ้าความเจ็บป่วยเดินทางมถึงระยะสุดท้าย เราควรเลือกการรักษาแบบไหนดี? เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างและยื้อความเจ็บปวดให้ยาวนานยิ่งขึ้นทางเลือกที่เลือกได้คู่มือที่ช่วยแนะนำให้เราตระหนักถึงทางเลือกในการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตและความสุขให้แก่ผู้ป่วยระยะท้าย

 

 

เพื่อให้คนที่เรารัก “อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  การเผชิญความตายอย่างสงบ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  8 ก.พ. 2563
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  โครงการอยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข (บ.ชีวามิตร)
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (12.2 MB)