ประเภทสื่อ
ครูปล่อยแสง ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้
ครูปล่อยแสง ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้
6 สิงหาคม 2562
โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
ครูปล่อยแสง ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้
ครูปล่อยแสง ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้
ครูปล่อยแสง ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้
ครูปล่อยแสง ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้
ครูปล่อยแสง ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้

รายละเอียด

“ครู”  คือบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ เพื่อมาวางนรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศชาติ ครูเพียงหนึ่งคนสามารถสร้างและพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเพื่อมาพัฒนาประเทศชาติได้มากมาย หนังสือครูปล่อยแสง ครูบันดาลใจ จุดไฟเรียนรู้ เป็นการถอดบทเรียนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาให้กับครู ตามโครงการผู้นำแห่งอนาคต ของ สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ขณะเดียวกันก็มีความอิ่มเอม เบิกบานในอาชีพครูได้อย่างภาคภูมิ

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  ผู้นำแห่งอนาคต
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  6 ส.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด (7.6 MB)