ประเภทสื่อ
ข่าวลวงเรื่องคลื่นความหนาวแผ่ปกคลุมประเทศไทยทุกภาค
ข่าวลวงเรื่องคลื่นความหนาวแผ่ปกคลุมประเทศไทยทุกภาค
1 สิงหาคม 2564
โดย Cofact
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  เท่าทันสื่อ ข้อมูลและดิจิทัล
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  1 ส.ค. 2564
 • ประเภทสื่อ :
  สื่อภาพและอินโฟกราฟฟิก
 • ภาคี :
  Cofact