ประเภทสื่อ
ก้าวแรกครูกล้าสอน ก้าวย่างที่เริ่มต้นด้วยการฟัง
ก้าวแรกครูกล้าสอน ก้าวย่างที่เริ่มต้นด้วยการฟัง
24 พฤษภาคม 2561
โดย โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (สวนเงินมีมา)
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

ครู คือ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ในห้องเรียนให้น่าสนใจและมีคุณภาพ โครงการครูกล้าสอนรุ่นที่สอง เปิดหลักสูตรอบรมให้แก่ครูอาจารย์ เพื่อทบทวนบทบาท สร้างแรงบันดาลใจ คุณค่าความหมายของการเป็นครูและสร้างการยอมรับในความแตกต่างผ่านทักษะการฟังอย่างเปิดใจ ซึ่งทักษะในการฟังนี้จะเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนและนักเรียน อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ในชั้นเรียนต่อไป

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  จิตตปัญญา สุขภาวะทางปัญญา
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  24 พ.ค. 2561
 • ประเภทสื่อ :
  บทความ
 • ภาคี :
  โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (สวนเงินมีมา)
บทความอื่นของภาคี ดูทั้งหมด

บทความอื่นของภาคี

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (สวนเงินมีมา)

ดูทั้งหมด
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (0.3 MB)