ประเภทสื่อ
ก่อการครู PLC ก่อการครู ร.ร.ชุมชนบ้านผานกเค้า
ก่อการครู PLC ก่อการครู ร.ร.ชุมชนบ้านผานกเค้า
18 กรกฏาคม 2562
โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

กระบวนการเรียนรู้ที่มีชีวิต  หรือ PLC เป็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงเด็กให้มีความสุขในการเรียนที่มากขึ้น แล้วสุดท้ายก็จะส่งผลมาที่ครูผู้สอนให้มีความสุขด้วยเช่นกัน โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า จ.เลย เน้นการเรียนการสอนแบบ PLC ที่มีการเปิดใจ เปิดหู เปิดตาในการเรียนการสอน โดยใช้หลักการฟังทุกเรื่อง ฟังให้จบ มองให้ทั่ว ไม่ด่วนตัดสิน  แล้วเมื่อนั้นทั้งศักยภาพของเด็กและครูก็จะเกื้อหนุนกันอย่างมีความสุข

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  ผู้นำแห่งอนาคต
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  18 ก.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด (11.8 MB)