ประเภทสื่อ
ก่อการครู : ความเปลี่ยนแปลงของครูแกนนำรุ่น 1
ก่อการครู : ความเปลี่ยนแปลงของครูแกนนำรุ่น 1
18 กรกฏาคม 2562
โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

วิดีทัศน์จากโครงการ ก่อการครู...ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ สะท้อนกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงภาวะการเป็นผู้นำของ “ครู”  เพื่อจุดประกายในการสอน และอบรมเด็กและเยาวชน เน้นการทำกระบวนการให้ครูฟังเสียงภายในตนเอง สร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรครู เพื่อเห็นในคุณค่าความเป็นครู พร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้จากภายในสู่ภายนอกด้วยความรักและเอาใจใส่ต่อศิษย์ด้วยหัวใจและเมตตา

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  ผู้นำแห่งอนาคต
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  18 ก.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด (41.8 MB)