ประเภทสื่อ
ก่อการครู : ก้าวแรกของก่อการครู
ก่อการครู : ก้าวแรกของก่อการครู
18 กรกฏาคม 2562
โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์และเครือข่ายที่ทำงานด้านการศึกษาในภาคประชาสังคม ซึ่งโครงการมีเป้าหมายในการสร้างครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างพื้นที่การเรียนรู้ใหม่และแนวทางการสร้างครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้เป็นอีกแนวทางเลือกให้กับการศึกษาไทย โดยจะเพิ่มทักษะองค์ความรู้ต่างๆ ของการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้หรือกระบวนกรให้กับครู เพื่อให้ครูกลับไปยังชั้นเรียนได้อย่างมีพลังและสร้างสรรค์ สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนในรูปแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตไปอย่างมีคุณภาพและช่วยพัฒนาประเทศต่อไป

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  ผู้นำแห่งอนาคต
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  18 ก.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด (29.6 MB)