ประเภทสื่อ
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์
1 ธันวาคม 2562
โดย โครงการพัฒนาภาวะการนำเพื่อสุขภาวะอันยั่งยืนของสังคมด้วยพุทธกระบวนทัศน์
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์

รายละเอียด

ในยุคปัจจุบันมนุษย์เราถูกกลืนเข้าไปในกระแสแนวคิดภาวะทันสมัย เราใช้ชีวิตมุ่งเน้นไปในทางบริโภคนิยมเพื่อหาความสุขและแข่งขันกับเวลาเพราะต้องการความก้าวหน้าและความทันสมัย แต่ความก้าวหน้าและความทันสมัยนี้กลับทำให้เราขาดความอ่อนโยนและยังต้องเบียดเบียนผู้อื่นและธรรมชาติ อีกทั้งยังสร้างวิกฤตปัญหาความเลื่อมล้ำในสังคม สร้างความขัดแย้งและมลภาวะเอาไว้มากมายอย่างไม่มีทางแก้ การใช้ชีวิตในแนวคิดแบบเดิมๆ ไม่สามารถแก้ไขวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ทางออกเดียวที่จะยับยั้งวิกฤตเหล่านี้ได้ คือ การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ให้เข้าใจต้นตอของปัญหาและสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตอย่างตระหนักรู้คุณค่าของธรรมชาติที่เรามี ก็จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับตัวเราและสังคมได้

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  ผู้นำแห่งอนาคต
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  1 ธ.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  จัดการความรู้
 • ภาคี :
  โครงการพัฒนาภาวะการนำเพื่อสุขภาวะอันยั่งยืนของสังคมด้วยพุทธกระบวนทัศน์
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (14.5 MB)